KOR
Besättningen består av ca 25 modersdjur och 25 ungdjur. Raserna är lite olika av t.ex. Limousine, simmental, hereford och angus. Tjuren är oftas av simmental eller hereford- ras. 

FÅR
Vanligtvis delas fåren in i olika flockar beroende på hagens storlek eller deras ras. Totalt finns här ca 100 tackor i olika raser. Texel, finull och gute är några av dem. Baggen är oftast av rasen texel.

GRIS
ca 3 suggor finns i denna besättning och det blir ca 20 smågrisar om året. Här domineras rasen av sorten linderöd och blir då oftas fläckiga. Som galt används linderöd men ibland även piggham.

GET
som landskapsvårdare används även getter. Det är en liten flock på ca 4 individer både hona, bock och killing. Raserna är lite blandat men det mesta består av dvärgget. 

HÖNS
Dessa fjäderfä finns i en hel uppsjö av raser och utförande. Arocana, sussex och brama är en del dem. Ca 25 modershöns finns och vi kläcker fram själva från ägg. Tuppkycklingarna får växa sig stora här tillsammans med hönskycklingarna innan de slaktas.

GÅS
Korsning av skåne/italiensk är rasen i modersdjuren och är en liten flock på totalt 10 vuxna. Även här är det en integrerad uppfödning där vi ska kläcka fram äggen och ha djuren på gården fram till slakt.