SMÅSKALIGHET!

Med detta i åtanke satsade jag på två mindre växthus, 10 resp. 40m2. Fröna som köps in är alltid obehandlade och  ekologiska i mån av tillgång. De gror i mitt lilla växthus med hjälp av miljöcertifierad el som används vid behov. När de har blivit tillräckligt stora att hantera planteras de om i större krukor med KRAV- märkt jord. Därefter flyttas de in i det stora växthuset.

Som näringstillskott används KRAV-godkända näringsmedel i bevattningen.

Eftersom jag inte har haft möjlighet att investera i värmeanläggningar och ljusanläggningar ännu, styrs utvecklingens hastighet helt och hållet av vårens solljus och värme. Därför växer de sakta i början men håller desto längre i andra ändan.

I utbudet finns på våren penseér, på sommaren  bl.a. petunior, tagetes, blomstertobak och den populära jätteverbenan. På hösten finns silverek och prydnadskål.

På friland odlar jag blommor för buketter. Blåklint till midsommar och sedan när sensommaren/hösten närmar sig blommar ringblommor, atlasblommor, astrar och eterneller i olika färger och nyanser.